1ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2006

     
Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαρτίου 2006 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος διοργάνωσε το πρώτο περιφερειακό πρωτάθλημα Αθηνών για σκάφη Optimist.
Αποτελέσματα

(Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat Reader)